Vitallife Wellness Center

เสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

ชั้น G  อาคารบีเอชเรสซิเด้นท์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ซ. สุขุมวิท 1  คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2667 2340

เปิดทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี

เวลา 08.00-19.00  น.

วันศุกร์  เวลา  08.00-17.00  น.

วันเสาร์  เวลา  08.00-15.00  น.