คืออัญมณีที่เจิดจรัส… รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์

kanchana01

เพราะรวงข้าวที่สมบูรณ์ด้วยเมล็ดจะน้อมลงต่ำ…ฉันใด บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและความรู้ มักจะสุภาพอ่อนน้อม…ฉันนั้น เป็นคำอุปมาที่คงความจริงมาทุกยุคทุกสมัย เราจึงไม่แปลกใจเมื่อได้สัมผัสกับบุคคลที่มากด้วยความสามารถ มีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีคุณสมบัติเด่นในการเป็นนักบริหารระดับผู้นำ แต่กลับมีกิริยามารยาทแช่มช้อยงดงาม อีกทั้งยังสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่น่านิยมรักใคร่ อย่าง รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ นักวิชาการหญิงเก่งระดับแถวหน้าของสาขาอัญมณีและวัสดุศาสตร์ของประเทศไทย ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ (วัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ) แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ผลิตบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับมายาวนานร่วม 36 ปี ส่งผลให้ธุรกิจอัญมณีของไทยก้าวไกลในระดับสากล

ภาพลักษณ์ที่งามสง่าด้วยรูปโฉมและการแต่งกายที่เปี่ยมด้วยรสนิยมของเธอเมื่อแรกพบนั้น ใครๆต่างก็นึกว่าเธอเป็นคุณหญิงคุณนายผู้ถนัดแต่การเฉิดฉายอยู่ในสังคมชั้นสูง ทว่าความจริงแล้ว นักวิชาการผู้งามสง่าท่านนี้ คือหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับการพัฒนาวงการอัญมณีไทย แม้จะต้องสวมบทเป็นนักบริหารที่ต้องนำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ถึงพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ผู้มุ่งหวังจะประสิทธิ์ประสาทวิชาเพื่อความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ลูกหาผู้เป็นที่รักและห่วงใย

“หลักสูตรวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับที่เราเปิดสอนอยู่ ถือว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีในสาขานี้แห่งแรกของโลกก็ว่าได้ ทุกคนก็เข้าใจว่าประเทศเรามีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากร เพราะอัญมณีเป็นสาขาในอุตสาหกรรมที่ทำเงินเข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ และก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงระดับแนวหน้าเสมอแม้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจจะไม่ดีนักก็ตาม

อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เป็นสาขาใหม่ ธุรกิจอัญมณีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครอบครัว ทำให้สถานประกอบการค่อนข้างปิดกั้นบุคลากรของเราที่ต้องการเข้าไปฝึกงาน ซึ่งหากนิสิตเราทราบถึงระบบการทำงานของเขาก็อาจเป็นอันตรายต่อเขาได้เช่นกัน รุ่นแรกๆกว่าจะได้ฝึกงานคือดิฉันเองเป็นผู้วิ่งเองทั้งหมด เรียกว่าใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเป็นโทรศัพท์หลวง ติดต่อทุกโรงงาน-บริษัทที่รู้จักในสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตื้อแกมขอร้อง จนนิสิตทุกคนได้รับการฝึกงาน แต่แล้วบางคนก็ตัดพ้อดิฉันว่าฝึกงานคือถ่ายเอกสาร”

การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อสร้างสถานะที่แข็งแกร่งให้กับหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ ที่จะนำมาซึ่งความยอมรับในความรู้ความสามารถของบัณฑิตสาขานี้ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาธุรกิจอัญมณีของชาติอย่างยั่งยืน จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์อันยาวไกล และน้ำอดน้ำทนมิใช่น้อย แต่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ ก็ไม่เคยย่อท้อ เธอยังไม่เคยอวดอ้างความสำเร็จเป็นของตนเอง อีกทั้งยังอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีตัวเธอเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดำเนินรอยตาม

“ความอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นสิ่งที่ดิฉันเน้นย้ำสอนลูกศิษย์เสมอ บางครั้งเราต้องออกไปทำงานร่วมกับพนักงานอื่นๆ ซึ่งเขาอาจไม่มีการศึกษามากเท่าเรา เราไม่ควรไปทำกร่าง ถ้าเรามีดีให้กร่างก็โอเค แต่ถ้าเราไม่มีดีให้กร่างมันน่าอายมากกว่า และที่สำคัญคือต้องมีความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ขยันแล้วจะได้ดีเองทุกคนค่ะ”